Jak nie dać się wciągnąć w spiralę zadłużenia?

Submitted by admin on pon., 08/10/2015 - 11:07

Spirala zadłużenia to zdecydowanie najpoważniejszy problem spotykany w nowoczesnym społeczeństwie. Niestety ludzie zaciągający kredyty nie zawsze posiadają zaawansowaną wiedzę ekonomiczną zdolną przeciwstawić się doświadczeniu oraz kwalifikacjom doradców finansowych ukierunkowanych w oczywisty sposób na maksymalizację zysków banków detalicznych lub instytucji parabankowych, w których pracują. Unikanie spirali zadłużenia jest stosunkowo prostym zadaniem, jeżeli poznasz podstawowe narzędzia optymalizujące twoje interesy na współczesnym rynku kredytowym. Artykuł omawia je krok po kroku, abyś nabrał większego zaufania do oferty kredytów gotówkowych spotykanych standardowo we wszystkich obszarach gospodarki.

Jak radzić sobie praktycznie z pojęciem spirali zadłużenia?

Rozpocznijmy analizę tematu od podstawowego zagadnienia, a mianowicie wyjaśnienia, jak ludzie w ogóle wchodzą w spiralę zadłużenia? Zaciąganie wielu zobowiązań przy niezbyt dużym dochodzie to duży błąd. Nigdy bowiem nie jesteś w stanie przewidzieć, kiedy twoja sytuacja finansowa ulegnie dramatycznemu pogorszeniu. Jeżeli nie spłacasz nawet jednej raty kredytowej w terminie i nie uprzedzisz o kłopotach instytucji, w której zaciągnąłeś pożyczkę wtedy narażasz się na duże odsetki karne, powiększające ostatecznie skalę płatności, a dodatkowo trafiasz na listę niepewnych dłużników. Osoby z takimi problemami przechodzą z banków detalicznych do sektora pozabankowego, ponieważ po prostu potrzebują dopływu szybkiej gotówki. Sektor parabankowy faktycznie udziela kredytów osobom z kłopotami pod względem płynności, jednak nie za darmo. Koszty długoterminowe okazują się znacznie wyższe. Spirala zadłużenia to zatem zbyt intensywne zadłużanie się i wchodzenie do strefy karnych odsetek i dodatkowych problemów formalnych.

Narzędzia zabezpieczające kredytobiorcę przed stratami finansowymi

Najważniejszym instrumentem umożliwiającym wyjście ze spirali zadłużenia są wakacje kredytowe, udzielane przez banki przynajmniej jednorazowo każdemu klientowi. Wakacje kredytowe to po prostu odroczenie w czasie spłat rat kredytowych, bez większych, formalnych konsekwencji. Masz w sektorze bankowości detalicznej do czynienia nie tylko z uniwersalnymi wakacjami kredytowymi. Dobre wrażenie robi także konsolidacja kredytów. Konsolidacja to nic innego, jak połączenie kilku pożyczek w różnych instytucjach w jeden kredyt, aby zoptymalizować procedury. Z czym wiąże się konsolidacja? Na pewno otrzymujesz niższą ratę, jednak większe odsetki za wykonanie takiej usługi. Konsolidację wybiera sporo osób i warto to zrobić, jeżeli chcesz bezproblemowo pozamykać zobowiązania w różnych instytucjach finansowych. Samodzielne zamykanie kredytów bez wiedzy formalnej to zadanie niezwykle trudne.

Fundamentalne założenia związane z refinansowaniem kredytów

Kolejne narzędzie optymalizujące spiralę zadłużenia to refinansowanie zobowiązania. Chodzi o to, że kredyt zaciągnięty w okresie wysokich stóp procentowych możesz przekształcić w raty z niskimi stopami procentowymi. W jednym banku zaciągasz zatem kredyt spłacający inną pożyczkę. Mając do czynienia z różnicą w stopach procentowych po prostu zyskujesz. Poznałeś zatem warunki oddłużeniowe w nowoczesnej gospodarce. Czy teraz praktycznie z nich skorzystasz? Nie ma sensu narażać się niepotrzebnie na spiralę zadłużenia. Ryzykujesz bowiem krytycznym wpisem do Biura Informacji Kredytowej. Po takim wpisie trudno będzie zdobywać kolejną, bardzo bezpieczną pożyczkę w klasycznym banku detalicznym.