Bezpieczne podejście do zadłużenia

Submitted by admin on czw., 04/12/2018 - 10:02
kasa

Zasady bezpiecznego zadłużenia warto poznać, aby sprawnie poruszać się w negocjacjach z bankami komercyjnymi, a także coraz popularniejszymi firmami pożyczkowymi. Jak zatem wygląda bezpieczne podejście do zadłużenia i na jakie pułapki przy podpisywaniu umowy kredytowej musisz się przygotować? Dzięki poniższym wskazówkom lepiej zabezpieczysz własne interesy.

Jak zabezpieczyć prawidłowo interesy przy podpisywaniu umowy kredytowej?
Jedna z najważniejszych wskazówek dotyczy czytania umowy kredytowej przed jej finalnym podpisaniem. Nie warto śpieszyć się z podpisaniem dokumentów, ponieważ każdy kredytobiorca ma prawo wziąć umowę do domu, a później wrócić z podpisem. Ustawa o kredycie konsumenckim wyraźnie o tym mówi. Na większość kredytobiorców oczywiście naciska doradca w instytucji finansowej, który dodatkowo proponuje drogie ubezpieczenie, założenie rachunku osobistego i wygenerowanie innych produktów finansowych. Nie warto się godzić na dodatkowe warunki, jeżeli o nich nie czytałeś lub nie byłeś zdecydowany na takie powiązania. Kolejna kwestia dotyczy precyzyjnego monitorowania kosztów w umowach kredytowych. Koszty akurat można podzielić na oprocentowanie nominalne i koszty pozaodsetkowe. Oprocentowanie nominalne jest w branży stosunkowo stabilne, limitowane przez konkretne przepisy. Natomiast z kosztami pozaodsetkowymi jest nieco inaczej. Duże różnice występują w prowizjach, kosztach przelewów, czy opłatach za rachunek osobisty. Największe bezpieczeństwo zapewnia obniżenie kosztów spłaty zobowiązania, nawet krótkoterminowego. Nie można bowiem przewidzieć losowych sytuacji po podpisaniu umowy kredytowej. Najważniejsza zasada to możliwie najszybsza spłata kredytu gotówkowego, a dopiero później zaciąganie kolejnej pożyczki krótkoterminowej. Nie warto wykorzystywać w jednym czasie wielu pożyczek gotówkowych, ponieważ to prowadzi do realnego pogorszenia zdolności kredytowej, a tym samym do wzrostu kosztów zobowiązania.

Optymalizacja zdolności kredytowej do kredytu gotówkowego
Dopasowanie kredytu gotówkowego do faktycznej zdolności kredytowej to kolejny element racjonalnego zabezpieczenia gospodarstwa domowego przed problemami ekonomicznymi. Jeżeli oszukujesz we wniosku, czy zaniżasz koszty utrzymania gospodarstwa domowego, aby otrzymać lepsze oferty kredytów gotówkowych stwarzasz sobie faktycznie duże niebezpieczeństwo. Nadmierne koszty obsługi zadłużenia praktycznie zawsze prowadzą do ryzyka wstąpienia na spiralę zadłużenia, na której końcu czeka upadłość konsumencka, czyli ogłoszenie bankructwa połączone z całkowitą wyprzedażą majątku trwałego.

Bezpieczeństwo przede wszystkim
Dbałość o bezpieczeństwo przy podpisywaniu umów kredytowych jest kluczowym zagadnieniem, aby utrzymać prawidłową zdolność kredytową w krótkim i długim terminie, a także, żeby nie narazić majątku trwałego na licytację przez komornika. Czy znasz inne techniki zabezpieczania na rynku kredytowym?