Kredyt samochodowy co warto wiedzieć

Submitted by admin on pon., 06/17/2019 - 11:53
kasetka

Decydując się na zaciągnięcie kredytu samochodowego musimy wiedzieć że jest kilka spraw, z którymi powinniśmy się pogodzić kupując auto na kredyt. Jest to zazwyczaj obowiązek wykupienia określonego ubezpieczenia AC, zabezpieczenia banku, a także skompletowanie niezbędnych dokumentów do zakupu auta na kredyt. Jednak mimo wszystko warto jest podjąć decyzję o zaciągnięciu tego kredytu i móc spełnić swoje marzenie o kupnie nowego auta.

Obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia AC

Każdy bank będzie wymagał od nas wykupienia ubezpieczenia AC. Jest to bardzo ważna kwestia i jedno z najważniejszych zabezpieczeń banku, które będzie chroniło pojazd na wypadek kradzieży, bądź też zniszczenia podczas kolizji czy jakiejkolwiek innej sytuacji która może doprowadzić do uszkodzenia pojazdu. Bank wymagając od nas takiego ubezpieczenia chroni w ten sposób swoją własność. Cesja z ubezpieczenia auta upoważnia bowiem bank, a nie osobę kupującą pojazd, do odszkodowania.

Zabezpieczanie banku

Dodatkowo również większość banków będzie od nas wymagało jednego bądź kilku z poniższych zabezpieczeń:

  • • weksla in blanco,
  • • poręczenia osoby trzeciej,
  • • zastawu rejestrowego, polega on na wpisaniu samochodu do krajowego rejestru zastawów, a także umieszczenia w dowodzie rejestracyjnym danego pojazdu informacji o tym, że bank jest właścicielem auta. W sytuacji kiedy przestalibyśmy spłacać raty, bank będzie mógł sprzedać samochód a tym samym odzyska swoje pieniądze,
  • • przewłaszczenia w tej sytuacji nie mamy wpisu o własności banku w dokumentach pojazdu, wówczas jest on w 49% własnością banku, ale bank wymaga dużo większego udziału własnego. Karta pojazdu również zostaje w posiadaniu danego banku, a my będziemy mogli ją jedynie wypożyczyć od banku.

Dokumenty, które powinniśmy przygotować

Jak się okazuje bez względu na to w jakim banku będziemy starać się o kredyt na kupno samochodu, abyśmy mogli go wziąć musimy przygotować dwa dokumenty ze zdjęciem potwierdzające naszą tożsamość, czyli np. dowód osobisty oraz prawojazdy czy też pasport.

Dodatkowo, w sytuacji kiedy:

• jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę musimy przedstawić zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości naszych dochodów netto bądź też brutto, które wystawi nam pracodawca,

• jesteśmy rencistą czy też emerytem, potrzebny będzie nam ostatni odcinek renty, bądź emerytury, a także dokumenty potwierdzające ich przyznanie. Jako renciści będziemy mieli również obowiązek przedstawienia orzeczenia komisji lekarskiej o przyznaniu renty.

• prowadzimy działalność gospodarczą, potrzebne będzie nam zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, a także aktualny REGON, oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiąganych dochodów, a także zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem. Inny potrzebny nam dokument to zaświadczenie z ZUS o tym, że nie zalegamy z opłacaniem składek.

• jesteś rolnikiem, będziemy zobowiązani przedstawić zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodowości posiadanego przez ciebie gospodarstwa i niezaleganiu z podatkiem rolnym.